Cymdeithas Hanes Resolfen History Society

A web log for the Resolven History Society which publishes articles and stories related to Resolven and the immediate surroundings.

Wednesday, September 08, 2010

Taith Ddiwylliannol


Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot wedi trefnu taith ddiwylliannol drwy'r cwm er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth siaradwyr Cymraeg lleol o'u diwylliant a'u hetifeddiaeth hanesyddol . Mae bws wedi ei logi ar gost o £4 ond rhaid archebu seddd ar y bws ar : 01792 - 864949. Tywysydd y daith yw ein Llywydd Anrhydeddus, Mr Phylip Jones.
( For English translation see Trefor - the visit will be entirely through the medium of Welsh. This is not a History Society trip but one organised by the local Welsh language Enterprise Group - Menter Iaith)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home